ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านคำไชยวาน หมู่ 5)
รายละเอียด : นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย / คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ / ปลัดฯ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้ายร่วมดำเนินโครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำไชยวาน หมู่ 5
ผู้โพส : admin