messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 85 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 170 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 288 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 456 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การเผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 492 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 483 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 463 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 509 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 440 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1