ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [26 มกราคม 2566]
กิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และปล่อยพันธ์ปลา ณ บริเวณหนองคำไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [19 มกราคม 2566]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [14 มกราคม 2566]
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ หมู่ 6 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [12 มกราคม 2566]
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ [27 ธันวาคม 2565]
พิธีมอบวุฒิบัตร จิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [27 ธันวาคม 2565]
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านคำไชยวาน หมู่ 5) [27 กันยายน 2565]
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านคำบอน หมู่ 4) [26 กันยายน 2565]
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านนาคูณ หมู่ 3) [23 กันยายน 2565]
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ 7/บ้านต้าย หมู่ 1) [21 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 69 รายการ)