ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านคำไชยวาน หมู่ 5) [27 กันยายน 2565]
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านคำบอน หมู่ 4) [26 กันยายน 2565]
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านนาคูณ หมู่ 3) [23 กันยายน 2565]
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ 7/บ้านต้าย หมู่ 1) [21 กันยายน 2565]
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ 6 / บ้านนาทม หมู่ 2) [20 กันยายน 2565]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 [16 กันยายน 2565]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2565 [14 กันยายน 2565]
การปรับเกรดถนนเส้นข้างวัดท่าวารีวนาราม และเส้น บ้านนาทม- หนองสระแดง [7 กันยายน 2565]
การนำเครื่องจักรกล มาเกรด อัดบด ถนนเส้นทางสัญจร บ้านคำบอน - บ้านนาคูณ - บ้านง่อน [6 กันยายน 2565]
กิจกรรม รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น [31 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 63 รายการ)