เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการโรคไข้หูดับและเมลิออยด์
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการรับฟังความเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ข้อห้าม สำหรับ ผู้ประกอบการ/ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อกระเช้าไฟฟ้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิค กำลังม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา นางนลินี พิมพ์นน - โคกหนองขาม นา นายภาดา กงชุย หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ด้วยวิธีประก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file (สำเนา) ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านต้าย หมู่ที่ 1 - คำปลาฝา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview249
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview423

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม