messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน "โรงเรียนปลอดขยะเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน" โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้ายเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดบริการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประดิษฐ์ถึง หนองสระแดง หมู่ที่ 2 บ้านนาทม ตำบลบ้านต้าย ด้ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อกระเช้าไฟฟ้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิค กำลังม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview103

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview85
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview170
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview288
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview456

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม