ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านต้ายว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านต้าย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง นโยบาย มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo การป้องกันกลโกงของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการแจ้งเหตุผ่าน 1669 และระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการลดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ปีงบประมาณ 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
1 - 20 (ทั้งหมด 143 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8