ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ปีงบประมาณ 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ปีงบประมาณ 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
1 - 20 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7