สำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านต้าย
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ข้อห้าม สำหรับ ผู้ประกอบการ/ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ขออนุมัติส่งรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน เรื่องขอออกใบแทน (ท.ด.25) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมุลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
1 - 20 (ทั้งหมด 212 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11