ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0956687326
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน