messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประดิษฐ์ถึง หนองสระแดง หมู่ที่ 2 บ้านนาทม ตำบลบ้านต้าย ด้ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อกระเช้าไฟฟ้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิค กำลังม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา นางนลินี พิมพ์นน - โคกหนองขาม นา นายภาดา กงชุย หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ด้วยวิธีประก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
(สำเนา) ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านต้าย หมู่ที่ 1 - คำปลาฝา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณสนามกีฬาบ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 595 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป (ซอยกุหลาบแดง) บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 701 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคำไชยวาน บ้านคำไชยวาน หมู่ที่ 5 - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลบงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 664 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้าย - บ้านคำบอน (ต่อเนื่องจากเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 644 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศาลาประชาสันติ บ้านต้าย หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 604 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่ 2 - บ้านน้อยหนองบัว (ต่อเนื่องจากเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 544 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสสายทาง ส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 500 |
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ฯลฯ รหัสสายทาง สน.ถ.23-005 สายบ้านต้าย - คำไชยวาน หมู่ที่ 1 ด้วย วิธีประก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 495 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ฯลฯ รหัสสายทาง สน.ถ.23-005 สายบ้านต้าย - คำไชยวาน หมู่ที่ 1 ด้วย วิธีประกวดรา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 508 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 495 |
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 462 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 499 |
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2