ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
รายละเอียด : เมื่อช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านต้าย ได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ร่วมกับ อสม. และผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ วางแผนการดำเนินการ สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และปลอดภัยให้กับประชาชน อย่างยิ่ง
ผู้โพส : admin