ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ข้อห้าม สำหรับ ผู้ประกอบการ/ประชาชน

ชื่อไฟล์ : XCpMXy9Tue34723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้