ชื่อเรื่อง : ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด : ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 โดยกำหนดให้ ผู้ที่มีความสนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้ายท ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 (ตามวันแะเวลาราชการ)
ชื่อไฟล์ : lifZwh6Thu12846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้