ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาซ่อมซ่อมแซมบำรุงรักษารถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน เดือน กันยายน 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนกันยายน๒๕๖๖ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็้จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน กันยายน 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กันยายน 2566 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านจต้ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง กข 5893 สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม )โรงเรียน ยู เอช ที ชนิกล่องบรรจุ 200 มิลลิลิตร ( ช่วงปิดเทอม ) เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม )โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง นม ยู เอช ที ชนิกล่องบรรจุ 200 มิลลิลิตร ( ช่วงปิดเทอม ) เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านต้ายใหม่พัฒนาหมู่ที่ 7 -วัดท่าวารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคูณหมู่ที่ 3 ดงไร่เชื่อมคำไชยวานหนองย่างชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทม หมู่ 2 ถนนนาทม ตำบลบ้านต้ายบ้านน้อยหนองบัว ตำบลสว่างแดนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พััฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พััฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประ่จำปี ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา (จำนวน ๔๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่าอัมพวัน - ห้วยก้านเหลืองบ้านดอนม่วงไข่ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอนประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 3-31 กรกฎาคม 2566 (จำนวน 20 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนจำนวน 5 แห่ง งวดเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ประจำงวดเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรวมใจพัฒนา บ้านคำไชยวาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,108 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ถนนสายันต์ หน้าบ้านนายสัญญา - สี่แยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างแรงงานพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างปรับเกรดผิวจราจรถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างปรับเกรดผิวจราจรถนนดินลูกรังภายในตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 5893 สน ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม( นม ) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 (จำนวน 20 ทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อกระจกโค้งมนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้่าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาจัดทำคู่มือและพิมพ์กรอบรูปประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๓- ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ (จำนวน ๑๖ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
1 - 50 (ทั้งหมด 476 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10