ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลบ้านต้าย
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ใส่ code:

 0 รายการที่ดำเนินการแล้ว