ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สรุปกิจกรรมโครงการยกระดับตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คลัสเตอร์ 13
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านต้าย นำโดย นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ได้ดำเนินการสรุปกิจกรรมโครงการยกระดับตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คลัสเตอร์ 13 ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้าย เวลา 10.00 น. - 11.30 น.
ผู้โพส : admin