ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต้าย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้าย นำโดย นายไพบูลย์ หล้าชาญ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ร่วมกับ นายยุทธยา ต้นสาย กำนันตำบลบ้านต้าย พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และสมาชิกเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือ คัดเลือกให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต้ายชุดใหม่ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการอนุรักษ์ หรือคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชุมชน ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านต้ายจะทำการประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต้าย เพื่อทราบเมื่อได้รับการแจ้งประกาศจากวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ต่อไป
ผู้โพส : admin