ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ 7/บ้านต้าย หมู่ 1)
รายละเอียด : นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้ายร่วมดำเนินโครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ 7 (ช่วงเช้า) / ณ ศาลาประชาคมบ้านต้าย หมู่ 1 (ช่วงบ่าย) ตำบลบ้านต้าย
ผู้โพส : admin