ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ 6 / บ้านนาทม หมู่ 2)
รายละเอียด : ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมด้วย นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน /สมาชิกแม่บ้าน / นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ / นายยุทธยา ต้นสาย กำนันตำบลบ้านต้าย /ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน และประชาชนชาวบ้านดอนม่วงไข่ ร่วมเปิดโครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนม่วงไข่ หมู่ 6 (ช่วงเช้า) / ณ ศาลาประชาคมบ้านนาทม หมู่ 2 (ช่วงบ่าย) ตำบลบ้านต้าย
ผู้โพส : admin