ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 (บ้านนาคูณ หมู่ 3)
รายละเอียด : นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้ายร่วมดำเนินโครงการ “ บ้านต้าย” ร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาคูณ หมู่ 3
ผู้โพส : admin