ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านต้าย นำโดย นางสาวจารุณี นุชาติ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย ซึ่งเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ น้ำเสียจากสัตว์และการส่งกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์เลี้ยงทางการเกษตร ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ให้หันมาใช้พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ รูปแบบสีเขียว เป็นการผลิตแก๊สชีวภาพขึ้นใช้เองเพื่อใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มที่ซื้อขายตามท้องตลาด อีกทั้งยังจัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือต้นแบบในการพึ่งพาตนอง ในด้านการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน
ผู้โพส : admin