ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่
รายละเอียด : นำโดย นายสมพร ปัญญาสมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย คณะบริหาร นายไชยนคร สุระเสียง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่
ผู้โพส : admin