ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านต้ายได้ดำเนินโครงการโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563 นำโดยนายอรุณ เหลืองสินศิริ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย เป็นประธานในพิธี โดยในการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุดรธานี และกิจกรรมเวทีเสวนาประสบการการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาเทศบาล ทั้งนี้วัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า "บ้านต้ายตื่นรู้ สู้ทุจริต"
ผู้โพส : admin