เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ผลการดำนินการตามแผนพัฒนา
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
find_in_page รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา ก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1