ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านต้าย "สุจริต โปร่งใส ตำบลบ้านต้ายใสสะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสร้มสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศข้อบังคับหรือวินัยการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านต้าย "สุจริต โปร่งใส ตำบลบ้านต้ายใสสะอาด" 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file กิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file กิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลแลพพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1