ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านต้าย "สุจริต โปร่งใส ตำบลบ้านต้ายใสสะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file กิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file กิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลแลพพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1