ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder กิจการสภา
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้ายสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำปี พ.ศ. 2664 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1