เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder กิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำปี พ.ศ. 2665 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้ายสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำปี พ.ศ. 2664 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2