ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
find_in_page ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินการด้านรายรับ รายจ่าย ปีจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1