ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ดาวโหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยฯลฯ มาตรา 77 (3) (แบบ ค.27) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร ตามมาตรา 77 (2) (แบบ ค.26) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 77 (1) (แบบ ค.25) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 และมาตรา 46 วรรคสอง (แบบ ค.24) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคาร ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.23) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 และมาตรา 45 (แบบ ค.22) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงและให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่สร้างขึ้นมาให้กลับคืนสภาพเดิม ตามมาตรา 45 (แบบ ค.21) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อการอื่น ตามมาตรา 45 (แบบ ค.20) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 (แบบ ค.19) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 (แบบ ค.18) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 (แบบ ค.17) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 (แบบ ค.16) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม (แบบ ค.15) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ตามมาตรา 43 วรรคสอง (แบบ ค.14) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.13) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.12) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file คำสั่งให้ให้ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.11) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.10) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file คำสั่งให้ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.9) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.8) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
21 - 40 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3