ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลบ้านต้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลบ้านต้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file รายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1