ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านต้าย
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แต่งตั้งการแบ่งงานหน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1