ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file บัญชีมอบหมายงานของปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ให้หัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการกอง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1