สำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านต้าย
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file บัญชีมอบหมายงานของปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ให้หัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1