ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [29 มีนาคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [28 กุมภาพันธ์ 2565]
สรุปกิจกรรมโครงการยกระดับตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คลัสเตอร์ 13 [28 ธันวาคม 2564]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ [31 สิงหาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview236

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook