ผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562

สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน

สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง ปี 256๒

สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง ปี 2561

สถิติการขุดดินถมดิน 2560 - 2561

สถิติ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี 2561

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page